Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014 21:37

"ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ" - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΡΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 

"Αυτό είναι το νέο μισθολόγιο για τους στρατιωτικούς" - Ολοκληρωμένη μελέτη με πίνακες και αριθμούς

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: www.onalert.gr

 

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για νέο Ειδικό Μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Προέρχεται από τους στρατιωτικούς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Και είναι μια πρόταση μακροσκελέστατη ,τεκμηριωμένη όμως με αριθμούς και πίνακες.

Όλη την μελέτη - πρόταση μπορείτε να την μελετήσετε ΕΔΩ:

http://www.poes.gr/index.php/enimerosi/epikairotita/284-protasi-poes-gia-misthologio-stratiotikon

http://www.poes.gr/images/106-2014-misthologio-stratiotikon.pdf

 

Ποιες είναι οι βασικές του επιδιώξεις σύμφωνα με όσα είχαν στο μυαλό τους οι συντάκτες του:

 

1. Απλοποίηση του συστήματος υπολογισμού των αποδοχών.

2. Σύνδεση των αποδοχών με το διοικητικό βαθμό, τη φέρουσα ευθύνη και το επίπεδο εκπαίδευσης.

3. Δικαιότερη και ορθολογικότερη κλιμάκωση των μισθολογικών κλιμακίων και του ΕΧΥ μέχρι τα 40 έτη.

4. Ορθολογικότερη κατανομή του μισθολογικού κόστους προς άμβλυνση των διαφορών μεταξύ υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων στελεχών διατηρώντας παράλληλα τη σχετική διαφορά θέσης – αμοιβής.

5. Δημιουργία κινήτρων παραμονής.

6. Αύξηση των κρατήσεων υπέρ κύριων ασφαλιστικών φορέων και μετοχικών ταμείων προς ενίσχυση των αποθεματικών τους.

7. Θεσμοθέτηση αμοιβής για την υπερωριακή εργασία πέραν του πενθημέρου.

 

ΔΟΜΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 

1. Η πρόταση του νέου ειδικού μισθολογίου των στρατιωτικών υιοθετεί την αρχιτεκτονική και τη λογική του προσφάτως ψηφισθέντος με το νόμο 4024/2011 νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο συναρτά τη μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου με τη χορήγηση βαθμού και συνδέει το βαθμό που κατέχει κάθε φόρα ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας και εξελίσσονται στους βαθμούς που προβλέπει η κατηγορία τους. Στον κάθε βαθμό κάθε κατηγορίας αντιστοιχεί ένας βασικός μισθός.

2. Σε αντιστοιχία με τις ανωτέρω επισημάνσεις το προτεινόμενο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών προβαίνει στις παρακάτω βασικές δομικές αλλαγές:

α. Συνδέει τη χορήγηση του Βασικού Μισθού και των ειδικών επιδομάτων με το διοικητικό βαθμό.

β. Καταργεί τις μισθολογικές προαγωγές που δίδονταν αυτοδικαίως, βάσει του χρόνου υπηρεσίας.

γ. Διατηρεί το Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ), το οποίο μετονομάζει σε Συντελεστή προσαύξησης Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ) και το τροποποιεί έτσι ώστε να κλιμακώνεται μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας και όχι τα 29 που ισχύει σήμερα, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει το ύψος των συντελεστών με τρόπο που να παρέχει κίνητρα παραμονής αλλά και να αυξάνει ομαλά και συμμετρικά τις αποδοχές του στελέχους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

δ. Καταργεί το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, που καταβάλλεται σε όλα τα στελέχη και συναρτάται από την οικογενειακή τους κατάσταση.

ε. Αυξάνει και προσαρμόζει τους ΒΜ στα αντίστοιχα επίπεδα των ΒΜ των δημοσίων υπαλλήλων, συνυπολογίζοντας παράλληλα την προσαύξηση που επιφέρει στο ΒΜ η εφαρμογή του ΣΧΥ το οποίο υποκαθιστά τα ενδιάμεσα Μισθολογικά Κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων.

στ. Διατηρεί το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο αντιστοιχίζει και αναπροσαρμόζει στο επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.

ζ. Καταργεί το επίδομα ευθύνης διοίκησης - διεύθυνσης, που καταβάλλεται μόνο στους Διοικητές και Διευθυντές Μονάδων - Υπηρεσιών και ανεξάρτητων Υπομονάδων, καθώς και σε όλους τους αξιωματικούς από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω, αποκλείοντας από τη καταβολή του στελέχη που ασκούν διοίκηση μικρότερων κλιμακίων.

η. Διατηρεί το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης (επιτελικής) το οποίο μετονομάζει σε επίδομα θέσης ευθύνης και το αντιστοιχίζει με το επίδομα θέσης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Το επίδομα αυτό θα χορηγείται σε όλα τα βαθμοφόρα στελέχη τα οποία από τη φύση της θέσης τους, ασκούν διοίκηση μικρού ή μεγάλου κλιμακίου.

θ. Διατηρεί το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο καταβάλλεται στα στελέχη των ΕΔ για το διάστημα που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε μονάδες που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, και οι οποίες καθορίζονται με διαταγή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. Το επίδομα αντιπαραβάλλεται με το επίδομα παραμεθορίου που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄.

ι. Διατηρεί τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4024/2011.

ια. Διατηρεί τη χορήγηση των εξόδων παράστασης, τα οποία καταβάλλονται μόνο στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΠΣ, ΣΤΟΛΟΥ και ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

ιβ. Θεσμοθετεί την αμοιβή των κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων και εξισώνει αντίστοιχα με αυτούς, τους αποφοίτους της ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ.

ιγ. Θεσμοθετεί την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας για εργασία πέραν του πενθημέρου, στα πρότυπα της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και το προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011.

ιδ. Θεσμοθετεί την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας των στρατιωτικών ιατρών που υπηρετούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία και εκτελούν υπηρεσίες εφημερίας. Η αποζημίωση αυτών γίνεται στα πρότυπα των διατάξεων του ν.2606/1998 (άρθρο 7 παρ. 4) και του ν.3984/2011 (άρθρο 66, παρ. 27).

ιε. Επεκτείνει στα στελέχη των ΕΔ αλλά και σε όλο το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας τη χορήγηση του επιδόματος που χορηγείται ήδη στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄).

ιστ. Τέλος διατηρεί το επίδομα ειδικής απασχόλησης, με το οποίο επιχειρεί να καλύψει μέρος του πρόσθετου κόστους ζωής που συνεπάγονται οι συνεχείς μεταθέσεις αλλά και η τήρηση του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως το οποίο καταργεί κάθε έννοια ωραρίου.

 

Κατηγορίες Στελεχών

 

1. Το προτεινόμενο νέο μισθολόγιο αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης διακρίνει τα στελέχη σε τέσσερεις κατηγορίες με βάση την προέλευση τους ως εξής:

α. Στελέχη που προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και εκ διαγωνισμού ή ανακατάταξης και αποτελούν την πρώτη κατηγορία, που χαρακτηρίζεται ως κατηγορία «ΑΣΕΙ».

β. Στελέχη που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και μονιμοποιηθέντων με τους νόμους 2838/2000 και 3016/2002 και αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία, που χαρακτηρίζεται ως κατηγορία «ΑΣΣΥ».

γ. Στελέχη που κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως ΟΠΥ - ΕΠΥ των νόμων 1513/1985 και 1848/1989, και αποτελούν την τρίτη κατηγορία που χαρακτηρίζεται ως κατηγορία «ΕΠΥ - ΕΜΘ».

δ. Στελέχη που κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Επαγγελματίες Οπλίτες των νόμων 2936/2001 και 3036/2002 και αποτελούν την τέταρτη κατηγορία που χαρακτηρίζεται ως κατηγορία «ΕΠΟΠ».

2. Οι κατηγορίες αυτές αντιστοιχίζονται αναλογικά, και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, προκειμένου να κατανοηθεί αυτή ευκολότερα (λόγω της διαφορετικής προέλευσης εκάστου ομοιόβαθμου στρατιωτικού), με τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων ως εξής: η κατηγορία των «ΑΣΕΙ» αντιστοιχεί στη κατηγορία «ΠΕ», η κατηγορία των «ΑΣΣΥ» στη κατηγορία «ΤΕ» και οι κατηγορίες ΕΠΥ - ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στην κατηγορία «ΔΕ», κατά περίπτωση με εξαιρέσεις.

 

http://www.onalert.gr/stories/ayto-einai-to-neo-misthologio-gia-tous-stratiotikous

Διαβάστηκε 2189 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014 21:50

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Greek Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Serbian

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ipa2020-t01-prosfores

Online τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 36 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (n.18)

dinami18

ΠΡΟΣΦΟΡΑ WIND

www.diktyoshopvip.gr

Μπες τώρα στο
κάνε εγγραφή δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού που έχεις από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και αξιοποίησε τις εκπληκτικές τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα κινητής τηλεφωνίας. ΔΙΚΤΥΟ - Κ. Καραμανλή 143 Θεσ/νίκη. Τηλ. 2310-311611